Vad tror du har hänt med Deniz Arda?

Vad tror du har hänt med Deniz Arda? Jag har inte följt fallet så bra, men vad jag hör har kroppen upptäckts i en vecka och har blivit igenkänd som Deniz. Polisen utgår från att inget brott utreds. Enligt min expertis med dödsfallsutredningar, om du går ut på samma sätt, finns det vanligtvis inga förhållanden som kan tyda på att ett brott har begåtts.

De har behållit kroppen i en vecka, och de har förmodligen fastställt dödsorsaken med hög grad av säkerhet.

Så min antagande är att Deniz var inblandad i en tragisk olycka under sin terränglöpning, och det finns inget som tyder på något annat.

Enligt en tidigare handledare för Deniz var Deniz missnöjd om han inte uppnådde sitt mål, även om han hade gjort underbara saker, därför kunde prestationsångest ha varit en del om det var ett självmord.

Om du hade frågat mig för en vecka sedan vad som hände med Deniz, skulle jag ha sagt att han antingen skadades när han var på flykt, attackerades för att ha utfört underrättelsearbete eller flydde utomlands och ändrade sitt namn för att undvika underrättelsearbete. Idag tror jag att det var en olycka, självmord eller en attack.

Rate this post
Share on:

Hi, I am the admin of this website and I genuinely love to write articles on business, tech, and information regarding articles. I am a developer and founder of the OCWEB. I have more than 3 years of experience in digital marketing, I love to work hard for growth because, "Hard work is the only key to Success"